INTUCH FINUCH NORDUCH SVCH Wallwein's African Sky
(NUCH DKUCH SUCH)
"Kåda"

Se film från när Kåda får godkänt KKL Oktober -07 i Ed.Labradorklubbens Labradormästerskap 13-14/8 2011
- 3:a Veteranmästerskapet

   
_________________________________________________________________________________
   

Valle och Kåda under jakt på Ågården, Lidköping

 

Aska och Kåda skickade för att söka under jakt på Ågården.

_________________________________________________________________________________

 

Kåda laddar inför starten i ÖKL i ED 9-9-06

landmarkering  Nr 2 in från landmarkering. I bakrunden syns Leif Sund

  Avlämning från dirigeringYes äntligen får man jobba i vatten!!

And nr 1 bärgad på markeringen  And nr 2 bärgad på markeringen