SEUCH Wallwein's Gibbstone Valley


SSRK/Småland B-prov i Jönköping SEUCH

  

SSRK/Småland B-prov i Jönköping - 2a ökl jakt
Domare: Gunnar Pettersson

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

B-pröve jaktprov Bornholm 17/10 2010 - 3:a ÖKL

 


på väg upp med vattenmarkering 

 
instruktioner om vart markeringen kommer att gå                                                         markeringen                               


landmarkering

Valle i fältet

Valle på väg in & parkamraten på väg ut


B-pröve jaktprov Bornholm 17/10 2010 - 3:a ÖKL
Domare: Leif Brøndum DK
 

 ________________________________________________________________________________

    

Kvallifikationsklass till A-prov varmvilt jaktprov 16/9 2010 - GODKÄND
Domare: Willy Gustavsson

 ________________________________________________________________________________

 

 

Valle och Kåda under jakt på Ågården, Lidköping

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

        

 

Särskilt jaktprov NKL på Koberg 8/5-09 LabVäst - 1:a NKL jaktprov
Domare: Monica Andersson