Wallwein's Illusion

 

SKKS:s Utställning i Gimo 8/9 2012 - Excellent / 2 ökk

____________________________________________________________________________________________________________

 

Sätila SSRK  15/4 2012 - Excellent ökl