Stuteri
- Avelsston
 
 
- Unghästar
 
 
 
- Årest föl
 
- Till försäljning
 
- Sålda hästar
 
- Minneslund
 
Dag Nätterqvist

Årets fölHingstföl f 30/5 2012
 e Jester W - Tornesch